Uvjeti poslovanja

Podaci o prodajnom mjestu

Konfa media d.o.o.
MBS: 081226301
OIB: 56193541961
Ured: II. Loparska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
Sjedište: Modecova 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt: Nataša Gajski Kovačić
Mob: +385 99 6161 038
E-mail: natasa.gajski@zastita.info
Web: www.konfamedia.hr
Voditelj poslova: Nataša Gajski Kovačić
Svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja: Direktor, Društvo zastupa samostalno i pojedinačno
Radno vrijeme:  9:00 – 10:00h (ponedjeljak – petak)

Opći uvjeti

1. Opće odredbe

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između turističke agencije Konfa media d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizator) i sudionika. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

2. Kotizacija

Sve informacije o kotizacijama možete pronaći na web stranicama ili dokumentima pojedinog događanja.

3. Prijave i uplate

Prijave se primaju putem internetske stranice događanja i elektroničkom poštom. Plaćanje se vrši na osnovu predračuna.

4. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj i cijena uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu događanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Cijene su objavljene na programu događanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u odredištu u kojem boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
Cijene aranžmana objavljene su u kunama/eurima, a izračunate prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja predračuna.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana.

5. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

6. Promjena programa

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

7. Pravo organizatora na otkaz

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti.

8. Odustajanje sudionika od putovanja

Ako putnik želi otkazati sudjelovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici:
– za otkaz do 90 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a min. 200 kuna,
– za otkaz od 91 do 60 dana prije puta 40%,
– za otkaz od 61 do 31 dana prije puta 80%,
– za otkaz od 30 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100 % cijene aranžmana,
Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste

9. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

10. Način podnošenja prigovora potrošača

Prigovor se može uložiti samo pisanim putem (elektroničkom poštom, poštom, telefaksom ili osobnom dostavom). Agencija je dužna u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
Sve reklamacije moraju biti zaprimljene pisanim putem na e-mail adresu natasa.gajski@zastita.info ili adresu ureda II. Loparska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska.

11. Nadležno tijelo

Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb
U Zagrebu, 05. svibnja 2019.

Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

Kako bismo zaštitili kupce prikupljamo isključivo osnovne podatke o sudionicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima tvrtke. Prikupljeni podaci neće biti korišteni u marketinške svrhe.
Konfa media d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o sudionicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Konfa media d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Konfa medija d.o.o. neće ustupati osobne podatke sudionika trećim osobama.